Değerli Meslektaşlarım,
 
Başta tarımda kullanılan pestisitler ve gübreler olmak üzere, endüstri ve ev atıkları dünyamızı hızla kirletmenin yanı sıra ekolojik dengeyi baskı altına almakta ve bozmaktadır. Bu ise, biyoçeşitliliği ve insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Ülkemizde çeşitli fakültelerin bazı bölümlerinde ve laboratuvarlarında ekotoksikoloji çalışmaları yapılmaktadır. Ancak, ekotoksikoloji çalışmalarının dağınık olması ve multidisipliner bir anlayışla ele alınamaması çeşitli toksikantların ekoloji üzerindeki baskısını azaltmada istenilen başarının sağlanmasını da engellemektedir. Ülkemizde yapılan ekotoksikoloji çalışmalarında karşılaşılan bir diğer önemli mesele de; ekotoksikoloji eğitiminin, çeşitli bilim dallarında lisans, yüksek lisans ve doktorada verilen derslerden ibaret olmasıdır. Bu ülkemizde başta pestisit ve bitki besin maddeleri sektörü olmak üzere endüstrinin gereksinimini karşılamaktan ve ekotoksikoloji ile ilgili sorunları çözmekten çok uzaktır.
 
Bu bağlamda Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öncülüğünde ülkemizin konuyla ile ilgili çalışmalar yapan bilim dallarından, özel sektörden, derneklerden ve devletin ilgili kurumlarından katılacak bilim insanlarıyla ortak “Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı” düzenlemek istemekteyiz. Bu çalıştay ile Dünya’daki ve Türkiye’deki ekotoksikolojik çalışmalar ve uygulamaları, ekotoksikoloji alanının toksikoloji içindeki yeri, önemi ve geleceği gibi hususlar irdelenecektir. Çalıştayın ana hedeflerinden biri Türkiye’de bu konuda çalışma yapabilecek kişilerin eğitimi ve bu eğitimin hangi kurumlarla nasıl sağlanacağına dair yaklaşımların ortaya konmasıdır. Bu çalıştay aynı zamanda, çalıştay sonucunda ortaya çıkacak sonuçların uygulamaya aktarılabileceği bir platform olacaktır.
 
Üniversitemizde 10-11 Mayıs 2016 tarihinde yapacağımız ve Ülkemiz Üniversiteleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile konuyla ilgili özel sektörün yer alacağı “Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı”nda sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız. 
 
Desteğiniz ve İlginiz için şimdiden teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
 
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
 Doç. Dr. İsmet YILDIRIM

×