Sayfa Gösterimi : 1832

Bildiriler

Anasayfa \ Bildiriler

02
May.

"Türkiye’de Ekotoksikoloji Çalışmaları ve Eğitimi Çalıştayı" Bildirileri
 1. Ekotoksikoloji ve Pestisitler, Osman TİRYAKİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Çanakkale.
 2. Bitki Koruma Ürünleri Ruhsatlamasında Ekotoksikoloji Gereksinimleri, Çetin ÇAKMAKLI, Koruma Tarım Genel Müdürlüğü. 
 3. Erzincanda tarim alanlarinda pestisit kullanimi ve yerine ikame edebilecegimiz biyoinsektistler, Engin KILIÇ, Erzincan Universitesi, Eczacilik Fakultesi, Mikrobiyoloji ABD, Erzincan.
 4. Ekotoksik Elementler: Ağır Metaller, Serap ÜNÜBOL AYPAKAdnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya ABD, Aydın.
 5. Yükseköğretimde Toksikoloji Öğretimi, Ertuğrul KAYA, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Bölümü, Düzce.
 6. Pestisitlerin Zararlı /Faydalı Böcekler Üzerindeki Toksikolojik Etkileri, Uğur AZİZOĞLU, Erciyes Üniversitesi, Tomarza Musatafa Akıncıoğlu MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Kayseri.
 7. Ekotoksikoloji Davranış Değişimlerinin Değerlendirilmesi, Utku GÜNER, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne.
 8. Türkiye'de Fen Bilimleri, Çevre ve Ziraat Mühendisliği Alanlarında Yapılan Ekotoksikolojik Çalışmalar, Fulya Dilek GÖKALP, Pınar GÖÇ RASGELE, Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne.
 9. Dünyada Ekotoksikoloji ile İlgili Politika ve Stratejiler, Aydan Alev BURÇAK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 10. Bitki-Patojen İlişkilerinde Total Herbisitler, Suat KAYMAKZirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ankara.
 11. Pestisitler ve Kronik Hastalık İlişkisi, Ersin DEMİR, Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Düzce.
 
Not: Kabul edilen bildiriler eklenmeye devam edilecektir.

×